5 nhóm nhạc nữ K-Pop được “cày view” nhiều nhất từ 14 quốc gia: Bất ngờ Việt Nam có T-ara lội ngược dòng

Âm nhạc Giải Trí

Dưới đây là 5 nhóm nhạc nữ K-Pop được xem nhiều nhất trong tháng qua ở 14 quốc gia khác nhau, cũng như trên toàn thế giới. 5 thứ hạng ở Việt nam mới gây bất ngờ.

1. Hàn Quốc

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua tại Hàn Quốc là TWICE , với 24,2 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là aespa với 20,4 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là BLACKPINK với 15,4 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là Davichi với 9,65 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Red Velvet với 9,64 triệu lượt xem.

2. Nhật Bản

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua tại Nhật Bản là TWICE, đã có 75,2 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là BLACKPINK với 15,1 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là ITZY với 13,7 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là aespa với 8,19 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là IZ * ONE với 5,16 triệu lượt xem.

3. Hoa Kỳ

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua tại Hoa Kỳ là BLACKPINK, người đã có 22,2 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là TWICE với 20,4 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là ITZY với 6,96 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là MAMAMOO với 4,78 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Red Velvet với 3,69 triệu lượt xem.

4. Vương quốc Anh

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua tại Vương quốc Anh là BLACKPINK, đã có 3,98 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là TWICE với 2,84 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là ITZY với 1,21 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là MAMAMOO với 576k lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là aespa với 544k lượt xem.

5. Philippines

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Philippines là TWICE, đã có 35,4 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là BLACKPINK với 33,1 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là ITZY với 8,96 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là aespa với 4,92 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là EVERGLOW với 4,45 triệu lượt xem.

6. Indonesia

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Indonesia là BLACKPINK, người đã có 37,4 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là TWICE với 20,6 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là EVERGLOW với 12,0 triệu lượt xem, vị trí thứ tư là ITZY với 11,6 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là aespa với 8,73 triệu lượt xem.

7. Ấn Độ

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Ấn Độ là BLACKPINK, người đã có 59,4 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là TWICE với 12,6 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là ITZY với 5,95 triệu lượt xem và ở vị trí thứ 4 là aespa với 3,77 triệu lượt xem.

8. Malaysia

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua tại Malaysia là BLACKPINK, người đã có 16,2 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là TWICE với 9,98 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là ITZY với 4,15 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là aespa với 2,54 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là MAMAMOO với 1,71 triệu lượt xem.

9. Thái Lan

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Thái Lan là BLACKPINK, người đã có 48,3 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là TWICE với 11,8 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là aespa với 7,21 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là ITZY với 5,65 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Red Velvet với 3,91 triệu lượt xem.

10. Brazil

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Brazil là BLACKPINK, người đã có 27,8 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là TWICE với 12,3 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là ITZY với 5,90 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là EVERGLOW với 3,56 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là aespa với 3,49 triệu lượt xem.

11. Mexico

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Mexico là BLACKPINK, người đã có 34,2 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là TWICE với 23,2 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là ITZY với 6,87 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là EVERGLOW với 4,28 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là MAMAMOO với 4,28 triệu lượt xem.

12. Đức

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Đức là BLACKPINK, người đã có 4,89 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là TWICE với 2,06 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là ITZY với 1,16 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là MAMAMOO với 655k lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là EVERGLOW với 605k lượt xem.

13. Pháp

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua tại Pháp là BLACKPINK, người đã có 6,49 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Đứng ở vị trí thứ hai là TWICE với 2,91 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là ITZY với 1,69 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là MAMAMOO với 1,06 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là EVERGLOW với 929k lượt xem.

14. Việt Nam

Nhóm nhạc nữ K-Pop có lượt xem cao nhất trong tháng qua tại Việt Nam là BLACKPINK, đã có 27,5 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó! Ở vị trí thứ hai là EVERGLOW với 7,23 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là TWICE với 6,73 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là aespa với 2,88 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là T-ara với 2,52 triệu lượt xem.

Toàn cầu:

Nhóm nhạc nữ K-Pop có số lượt xem cao nhất trong tháng qua trên toàn cầu là BLACKPINK, với 553,0 triệu lượt xem! Ở vị trí thứ hai là TWICE với 355,0 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là ITZY với 125,0 triệu lượt xem, vị trí thứ tư là aespa với 89,5 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là EVERGLOW với 63,4 triệu lượt xem.